РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД


От 2013 година сме оторизиран сервиз на горивни системи, производство на компанията MOTORPAL,Чешка Република. Поддържаме на склад необходимите резервни части и извършваме ремонт на горивни системи, монтирани на двигатели за трактори ZTS, LKT, ZETOR - FORTERRA и PROXIMA, MTZ, BELARUS и JONN DEERE

От 2011 година поддържаме складови наличности резервни части за селскостопански трактори ZETOR, модели FORTERRA и PROXIMA. Извършваме ремонт на възли и агрегати.

Товарачната машина FADROMA L200, независимо, че не се произвежда вече, е осигурена с необходимите за експлоатация и ремонт резервни части.

За най-масово използваната в страната товарачна машина STALOWA WOLA L34 предлагаме на склад всички необходими резервни части за двигател, трансмисия, хидравлична система, електрооборудване. От 2008 година предлагаме на склади оригинални резервни части за товарачната машина DRESSTA 534.

Предлагаме на склад чрез директен внос цилиндрови групи от MAHLE - POLSKA за двигатели: SW-400, SW-680, ZETOR /URI/, ZETOR /URII/ZTS.

Собствениците на селскостопански трактори ZETOR/ZTS - модели 8111, 12111, 16145 и 16245 могат да закупят от склад всичко необходимо за техните трактори.

Специализираните горски трактори LKT-80, LKT-81 се радват на подобаващо внимание чрез значителни количества резервни части на склад за двигател, трансмисия и хидравлична система.